Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informuję, że:

 • Niniejsza polityka wyjaśnia, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, które zbieramy, gdy korzystasz ze strony https://petsitters.pl
 • Administratorem strony internetowej oraz danych osobowych tzn. podmiotem, który przetwarza dane osobowe Użytkowników w ramach Platformy jest : Petsitters Sp. z o.o.., z siedzibą w Gdansku, uL. Straganiarska 20/22, 35, pod nr KRS: 0000887332, NIP5833422503, REGON 38832751300000.
 • Adres kontaktowy poczty elektronicznej administratora: info@petsitters.pl
 • Administrator jest Operatorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie na stronie internetowej: petsitters.pl

Terminy i definicje użyte w niniejszej polityce prywatności:

„Administrator” – Petsitters Sp. z o.o.., z siedzibą w Gdansku, uL. Straganiarska 20/22, 35, pod nr KRS: 0000887332, NIP5833422503, REGON 38832751300000.

“Strona internetowa” - strona https://petsitters.pl, w tym jej strony i subdomeny, zintegrowane oprogramowanie i sprzęt.

"Klient" - pełnoletnia osoba fizyczna, obywatel Polski lub osoba zamieszkała w Polsce, będąca właścicielem (na stałe lub czasowo) Pupila lub Pupilów, który jest zainteresowany Usługami.

„Przetwarzanie”, „przetwarzanie” - każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych w odniesieniu do danych osobowych, w tym ich gromadzenie, przechowywanie, modyfikacja, strukturyzacja, wykorzystywanie, udostępnianie, dystrybucja.

 „Dane osobowe” – dane, umożliwiające identyfikację Użytkownika: jego imię i nazwisko, data urodzenia, zdjęcie, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.

Dodatkowo, dla Opiekunow sa zbierane nastepujace dane, niezbedna dla okazywania usług opieki: ulica i dzielnica zamieszkania, opisowo warunki bytowe (te ostatnie tylko dla Użytkownika, świadczącego usługę kilkudniowej opieki u siebie w domu).

Dodatkowo, na prosbe Administratora lub Klienta tylko podczac uwiezetelnienia Opiekuna sa okazywane (a nie sa zbierane, a nie sa przechowyane) dane dowodu osobistego.

„Polityka” - niniejsza polityka prywatności.

„Użytkownik”, „Ty” - osoba korzystająca ze Strony Internetowej

Znaczenie innych terminów wskazanych w Polityce z dużej litery zawiera Regulamin/Warunki korzystania znajdujący się na Stronie Internetowej pod adresem: https://petsitters.pl/site/use-terms

Dana polityka stanowią integralną część Regulaminu. Korzystając z Serwisu, a także składając wniosek o świadczenie Usług lub świadczenie Usług, Użytkownik zgadza się z Polityką. Jeżeli Użytkownik odmówi przestrzegania Polityki, jest zobowiązany do zaprzestania korzystania ze Strony Internetowej i Serwisu.

 

Procedura przetwarzania danych osobowych:

Użytkownik akceptuje warunki Polityki od momentu rejestracji na Stronie Internetowej i wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych oraz przekazywanie Danych Osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne do świadczenia Usług i funkcjonowania Strony Internetowej i Serwisu, w tym innych danych o Użytkowniku. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z warunkami Polityki, nie ma prawa do korzystania z Serwisu.

Rejestrując się na Stronie Internetowej, Użytkownik potwierdza, że ​​zapoznał się z Polityką, rozumie jej treść i zgadza się na jej warunki. Umieszczając Dane Osobowe na Stronie Internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.


Cele przetwarzania danych osobowych:

 • rejestracja Użytkowników na Stronie Internetowej;
 • komunikowanie się z Użytkownikami w celu wysyłania powiadomień, próśb i informacji związanych z funkcjonowaniem Strony Internetowej, realizowania z nimi umów oraz przetwarzania Twoich próśb i wniosków;
 • zapewnienie funkcjonowania Serwisu i świadczenia Usług przez Wykonawców
 • prowadzenie badań marketingowych i zbieranie statystyk
 • ulepszanie Serwisu i Usług
 • możliwość dokonania zmian na koncie Użytkownika w przypadku nieprzewidzianych sytuacji (np. Odzyskanie hasła w przypadku jego kradzieży).

 

Jak chronimy dane osobowe

W większości przypadków Dane Osobowe są przetwarzane automatycznie, bez dostępu do nich przez pracowników lub kontrahentów Administratora. Jeżeli taki dostęp jest potrzebny, to można go zapewnić tylko tym osobom, które potrzebują go do wykonywania swoich zadań. W celu ochrony i zapewnienia poufności danych wszyscy pracownicy i kontrahenci Administratora przestrzegają wewnętrzne zasady i procedury dotyczące przetwarzania Danych Osobowych. Muszą również przestrzegać wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe.

Administrator wdrożył również wystarczające środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Dane Osobowe przed niedozwolonym, przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem, a także innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Powyższe środki bezpieczeństwa zostały wdrożone z uwzględnieniem obecnego stanu techniki, kosztów ich wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem oraz charakteru Danych Osobowych.

 

Korzystanie z plików cookie

Ochrona Danych Osobowych (RODO) oraz Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek (cookies).
Pliki cookies (inaczej: ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia użytkownika, z którego korzysta on ze strony.

Pliki cookies mają na celu zapewnienie normalnego funkcjonowania Strony Internetowej, a także zbieranie danych statystycznych związanych z funkcjonowaniem Strony Internetowej.

Administrator może wykorzystywać pliki cookies w następujących celach:

 • zapisywanie preferencji i ustawień użytkownika;
 • określenie popularności treści;
 • prowadzenie kampanii reklamowych i ocena ich skuteczności;
 • analiza ruchu na stronie, zachowania użytkowników podczas korzystania ze Strony Internetowej.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z zapisywania plików cookies na swoim urządzeniu i (lub) usunąć zapisane na urządzeniu pliki cookies. Zwykle można to zrobić w sekcji „Opcje”, „Narzędzia” lub „Preferencje” przeglądarki internetowej.

Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu identyfikacji użytkownika wyłącznie na podstawie jego zgody. 

Aktualizacja zasad

Administrator może w każdej chwili zmienić i (lub) uzupełnić Politykę.

Na początku tekstu zostanie umieszczony znak wskazujący wersję dokumentu i czas, od którego zmiany i (lub) uzupełnienia będą obowiązywać.

Kontynuując korzystanie z Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na nową Politykę. W przypadku braku zgody, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Usługi i żądania usunięcia swojego konta oraz danych osobowych z Serwisu.

Przed zebraniem innych danych osobowych niż określone w Polityce lub wykorzystaniem ich do innych celów na pewno poprosimy Cię o wyrażenie zgody, o ile będzie to konieczne zgodnie z prawem.