Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) informuję, że:

 • Niniejsza polityka wyjaśnia, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, które zbieramy, gdy korzystasz ze strony https://petsitters.pl
 • Administratorem strony internetowej oraz danych osobowych tzn. podmiotem, który przetwarza dane osobowe Użytkowników w ramach Platformy jest : Petsitters Sp. z o.o.., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 17/19, 133 02-672, pod nr KRS: 0000887332, NIP5833422503, REGON 38832751300000.
 • Adres kontaktowy poczty elektronicznej administratora: info@petsitters.pl
 • Administrator jest Operatorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie na stronie internetowej: petsitters.pl

Terminy i definicje użyte w niniejszej polityce prywatności:

„Administrator” – Petsitters Sp. z o.o.., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 17/19, 133 02-672, pod nr KRS: 0000887332, NIP5833422503, REGON 38832751300000.

“Strona internetowa” - strona https://petsitters.pl, w tym jej strony i subdomeny, zintegrowane oprogramowanie i sprzęt.

"Klient" - pełnoletnia osoba fizyczna, obywatel Polski lub osoba zamieszkała w Polsce, będąca właścicielem (na stałe lub czasowo) Pupila lub Pupilów, który jest zainteresowany Usługami.

„Przetwarzanie”, „przetwarzanie” - każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych w odniesieniu do danych osobowych, w tym ich gromadzenie, przechowywanie, modyfikacja, strukturyzacja, wykorzystywanie, udostępnianie, dystrybucja.

 „Dane osobowe” – dane, umożliwiające identyfikację Użytkownika: jego imię i nazwisko, rok urodzenia, zdjęcie, adres e-mail, numer telefonu komórkowego.

Dodatkowo, dla Opiekunow sa zbierane nastepujace dane, niezbedna dla okazywania usług opieki: ulica i dzielnica zamieszkania, opisowo warunki bytowe (te ostatnie tylko dla Użytkownika, świadczącego usługę kilkudniowej opieki u siebie w domu).

„Polityka” - niniejsza polityka prywatności.

„Użytkownik”, „Ty” - osoba korzystająca ze Strony Internetowej

Znaczenie innych terminów wskazanych w Polityce z dużej litery zawiera Regulamin/Warunki korzystania znajdujący się na Stronie Internetowej pod adresem: https://petsitters.pl/site/use-terms

Dana polityka stanowią integralną część Regulaminu. Korzystając z Serwisu, a także składając wniosek o świadczenie Usług lub świadczenie Usług, Użytkownik zgadza się z Polityką. Jeżeli Użytkownik odmówi przestrzegania Polityki, jest zobowiązany do zaprzestania korzystania ze Strony Internetowej i Serwisu.

 

Procedura przetwarzania danych osobowych:

Użytkownik akceptuje warunki Polityki od momentu rejestracji na Stronie Internetowej i wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych oraz przekazywanie Danych Osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne do świadczenia Usług i funkcjonowania Strony Internetowej i Serwisu, w tym innych danych o Użytkowniku. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z warunkami Polityki, nie ma prawa do korzystania z Serwisu.

Rejestrując się na Stronie Internetowej, Użytkownik potwierdza, że ​​zapoznał się z Polityką, rozumie jej treść i zgadza się na jej warunki. Umieszczając Dane Osobowe na Stronie Internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora.


Jakie dane osobowe są przetwarzane:

Dane osobowe obejmują imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania (ulica), miasto, zdjęcie

Ponadto, w bazie danych może zbierać dane generowane podczas rejestracji datę oraz godzinę. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.

 

Jak chronimy dane osobowe

W większości przypadków Dane Osobowe są przetwarzane automatycznie, bez dostępu do nich przez pracowników lub kontrahentów Administratora. Jeżeli taki dostęp jest potrzebny, to można go zapewnić tylko tym osobom, które potrzebują go do wykonywania swoich zadań. W celu ochrony i zapewnienia poufności danych wszyscy pracownicy i kontrahenci Administratora przestrzegają wewnętrzne zasady i procedury dotyczące przetwarzania Danych Osobowych. Muszą również przestrzegać wszystkich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe.

Administrator wdrożył również wystarczające środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Dane Osobowe przed niedozwolonym, przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem, utratą, zmianą, niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem lub dostępem, a także innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Powyższe środki bezpieczeństwa zostały wdrożone z uwzględnieniem obecnego stanu techniki, kosztów ich wdrożenia, zagrożeń związanych z przetwarzaniem oraz charakteru Danych Osobowych.

 

Informacja dot. plików cookies i osób korzystających z formularza kontaktowego

Informujemy, że używamy na stronach internetowych technologii cookies (plików tekstowych., tzw. „ciasteczek”) oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkownika oraz jego aktywności. Cookies to maleńkie porcje informacji, zapisywane przez przeglądarkę. Pliki cookies są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika (użytkownik anonimowy). Są to informacje zapisywane przez serwer na urządzeniu użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem użytkownika. Termin „inne technologie” odnosi się do m. in. sygnałów nawigacyjnych w sieci web, pikseli oraz anonimowych tagów sieci reklamowych.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych zawartych w plikach cookies w celach marketingowych jest dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych w celu optymalizacji korzystania z naszej strony, w tym w celu profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przeze Panią/Pana w ramach korzystania ze strony internetowej Administratora Danych Osobowych Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez  użytkownika  zgody na takie przetwarzanie. Zgodę można wycofać poprzez usunięcie plików cookie z pamięci Pani/Pana przeglądarki.

Dane osobowe zawarte w plikach cookies będą przetwarzane w następujących celach:

 1. Dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać Pani/Pana urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do Pani/Pana indywidualnych potrzeb i do Pani/Pana konfiguracji urządzenia, za pomocą którego przeglądasz nasze strony;
 2. Wykrywanie botów i nadużyć w usługach;
 3. Pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne) za pomocą Google Analytics – brak odpowiednich informacji może uniemożliwiać ocenę poprawności działania strony internetowej ADO i jej funkcjonalności oraz może uniemożliwiać efektywne jej pozycjonowanie, a także dopasowanie treści stron internetowych do Pani/Pana zainteresowań.
 4. Prowadzenie kampanii reklamowych i ocena ich skuteczności;
 5. Analiza ruchu na stronie, zachowania użytkowników podczas korzystania ze Strony Internetowej.
 6. Komunikowanie się z Użytkownikami w celu wysyłania powiadomień, próśb i informacji związanych z funkcjonowaniem Serwisu, realizowania z nimi umów oraz przetwarzania ich próśb i wniosków, w sposób telefoniczny, mailowy oraz poprzez komunikatory internetowe (np. Whatsapp, Telegram);
 7. Umożliwienie Użytkownikom wzajemnego komunikowania się w celu realizacji zawartych pomiędzy nimi umów w uzgodniony sposób

W przypadku, gdy jako Użytkownik naszej strony internetowej nie chce Pani/Pan otrzymywać plików cookies, może Pani/Pan zmienić ustawienia przeglądarki.

Większość przeglądarek umożliwia użytkownikom kontrolowanie plików cookie w ustawieniach preferencji. Użytkownicy powinni przeczytać politykę ochrony prywatności tych przeglądarek, aby poznać ich zasady korzystania z plików cookie. Ograniczenie możliwości ustawienia plików cookies może pogorszyć ogólną jakość korzystania ze stron internetowych.

W celu zarządzania ustawieniami plikami cookies proszę wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, której Pan/Pani używa (Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera Urządzenia mobilne: Android, Safari, Windows Phone, Blackberry) i proszę postępować zgodnie z instrukcjami, przykładowo:

 1. Internet Explorer – z menu głównego należy wybrać pozycję „Narzędzia/Opcje internetowe”, a następnie w sekcji „Prywatność” zaznaczyć „Zaawansowane” i wyłączyć pliki cookie;
 2. Mozilla Firefox – z menu głównego należy wybrać pozycję „Narzędzia”, a następnie pozycję „Opcje” i określić poziom prywatności w sekcji „Prywatność”;
 3. Opera z menu głównego należy wybrać pozycję „Narzędzia”, a następnie z pozycji „Preferencje” wybrać „Zaawansowane”,a potem „Ciasteczka”;
 4. Google Chrome należy  z menu głównego znajdującego się po prawej stronie wybrać pozycję „Opcje”, a następnie „Dla zaawansowanych” oraz „Ustawienia plików cookie”;
 5. Safari – w menu „Ustawienia” należy wybrać pozycję „Safari„, a następnie w sekcji „Prywatność i ochrona” wybrać „Blokuj cookie„.

Powyżej zamieściliśmy tylko przykładowe typy przeglądarek, które są najczęściej używane przez Użytkowników sieci Internet. W większości przeglądarek tego informacje dotyczące plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”.

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies może utrudnić lub spowolnić korzystanie ze strony internetowej Administratora Danych Osobowych, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z nich – konsekwencje są w dużej mierze od nas niezależne, a są uzależnione od konfiguracji sprzętu, z którego Pan/Pani korzysta w celu przeglądania naszej strony.

 

Aktualizacja zasad

Administrator może w każdej chwili zmienić i (lub) uzupełnić Politykę.

Na początku tekstu zostanie umieszczony znak wskazujący wersję dokumentu i czas, od którego zmiany i (lub) uzupełnienia będą obowiązywać.

Kontynuując korzystanie z Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na nową Politykę. W przypadku braku zgody, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania korzystania z Usługi i żądania usunięcia swojego konta oraz danych osobowych z Serwisu.

Przed zebraniem innych danych osobowych niż określone w Polityce lub wykorzystaniem ich do innych celów na pewno poprosimy Cię o wyrażenie zgody, o ile będzie to konieczne zgodnie z prawem.